ล่าสุด 07 Jun 2012

posted on 13 Dec 2013 04:36 by parpabarba

อยู่ๆกลับเข้ามา แอบนั่งนึกรหัสอยู่นาน ผิดก็หลายรอบ
เดี๋ยวกว่าก่ะจะนั่งย้อนอ่านเล่นๆ ว่าเคยพิมพ์อะไรไว้บ้าง
น่าจะสนุกดีนะ

Comment

Comment:

Tweet