2 NEW T-SHIRT OF FEBRUARY 2012

posted on 10 Feb 2012 13:17 by parpabarba in art directory Lifestyle, Fashion
 
Madworks Bangkok Clothing (MAKE A DIFFERENCE)
2 NEW T-SHIRT OF FEBRUARY 2012 
E-mail : MADWORKSBKK@GMAIL.COM
WEBSITE: www.madworksbkk.com/
FACEBOOK: www.facebook.com/madworksbkk

illuniverse project

posted on 15 Dec 2011 05:25 by parpabarba in art
 
www.illuniverse.com
เป็นโปนเจคของศิลปินเมืองนอกชักชวนมา
เราเอาเวลาช่วงคิดงานไม่ออกส่งงานสนุกๆกลับไป
 
 

เบลอๆ

posted on 29 Nov 2011 13:03 by parpabarba in art
ว่าจะบูรณะบล๊อคใหม่ ก็ยังไม่ได้เริ่มเลย แถมก่อนหน้าก็มัวแต่หนีน้ำ กับตามเก็บงานที่้ค้่างอยู่ของลูกค้า ตอนนี้กลับมาสถานะการณ์ปกติล่ะ คงได้ทำละมั้ง 555

มากับน้ำ

posted on 02 Nov 2011 14:12 by parpabarba in art
 
พวกมันแฝงมากับน้ำ


นำ้+ใจ = เข้มแข็ง

posted on 31 Oct 2011 09:43 by parpabarba in art
 
นำ้+ใจ = เข้มแข็ง